Logo adSalsa

Souhlasím s podmínkami společnosti

1. KDO JSME ADSALSA PUBLICIDAD S.L., dále jen AdSalsa, je španělská společnost se sídlem na adrese Calle San Lorenzo, 1 až 2, CP 03801, Alcoy (Alicante), a CIF B53967170.

2. ČINNOST SPOLEČNOSTI ADSALSA PUBLICIDAD – ÚČEL SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Činnost společnosti AdSalsa mimo jiné spočívá v poskytování služeb v oblasti e-mailového permission marketingu a přímého marketingu, kde je nezbytný sběr a shromažďování osobních údajů příjemců reklamních kampaní a tržních studií.

Shromažďování osobních údajů uživatelů je prováděno prostřednictvím organizace a/nebo sponzorství soutěží, loterií a/nebo propagačních akcí ze strany společnosti adSalsa tak, aby zapojení účastníků do těchto akcí také znamenalo povinné uvedení jejich údajů do databáze osobních a statistických údajů ADSALSA MEMBERS. Také je možné, že po první registraci do probíhající sázkové hry, soutěže a/nebo propagační akce obdrží uživatel od společnosti adSalsa další žádosti o osobní údaje, aby tak bylo možno provádět komerční profilování a aby se dle poskytnutých údajů mohly následně přizpůsobit reklamní kampaně. Uživatel může dle svého rozhodnutí vyhovět nebo nevyhovět těmto dodatečným požadavkům na poskytnutí osobních údajů.

Jsou-li soutěže a/nebo propagační akce pořádané společností zaměřené na získání uživatelských dat do reklamní databáze ADSLASA MEMBERS, prosíme vás, abyste v případě, že své osobní údaje do výše uvedené databáze poskytnout nechcete, se těchto akcí neúčastnili. Na druhou stranu, pokud neuvedete jinak, vaše účast v soutěžích a/nebo propagačních akcích také znamená záznam vašich uživatelských dat do databáze sponzorů soutěží. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje uloženy do databáze sponzorů, měli byste zaškrtnout příslušná políčka určená pro tento účel na registrační stránce. Je nutno zdůraznit, že soutěže, propagační akce a/nebo sázkové hry organizované společností ADSALSA PUBLICIDAD, jsou hrazeny z příjmů, které plynou z komerčního využití databáze ADSALSA MEMBERS. Jak již bylo uvedeno výše, společnost ADSALSA prostřednictvím pořádání a/nebo sponzorství uvedených sázkových her, soutěží a propagačních akcí, a vždy s předchozím souhlasem uživatele, eviduje osobní údaje za účelem poskytování informací a reklamy na výrobky a služby od firem vyvíjejících činnost v níže uvedených oblastech, a to jak prostřednictvím umisťování reklamy na registrační formuláře propagačních akcí, sázkových her a/nebo soutěží, tak i prostřednictvím zasílání obchodních sdělení e-mailem, poštou, přes telefonní hovory na pevné linky nebo mobilní telefony nebo prostřednictvím SMS či MMS zpráv, a také marketingových studií pro statistické účely. Tyto marketingové aktivity budou prováděny buď přímo společností ADSALSA PUBLCIDAD, nebo společnostmi podílejícími se na realizaci kampaní nebo studií, pro které společnost ADSALSA PUBLICIDAD poskytne podrobnosti o svých uživatelích. Souhlasíte tedy s tím, aby společnost ADSALSA nakládala s vašimi osobními údaji za podmínek stanovených v tomto dokumentu. Z tohoto důvodu bychom chtěli připomenout, že pokud si nepřejete dostávat takováto obchodní sdělení, a to v jakékoli výše uvedené podobě, neúčastněte se sázkových her a/nebo propagačních akcí organizovaných společností ADSALSA, abyste tak zabránili zařazení svých osobních údajů do reklamní nebo statistické databáze ADSALSA MEMBERS.

3. PLNĚNÍ NOREM V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Právo na informace a souhlas uživatele

Pro účely ustanovení zákona 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně osobních údajů (dále jen Zákon) informuje společnost ADSALSA uživatele o existenci automatizované databáze údajů osobní povahy vytvořené společností adSalsa Publicidad s.l. nazvané ADSALSA MEMBERS, která je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 2060890081.

V souladu s ustanoveními platných předpisů na ochranu osobních údajů vám sdělujeme, že informace, které nám můžete poskytnout, budou uloženy do uvedené databáze ADSALSA MEMBERS, za niž je zodpovědná společnost adSalsa Publicidad, SL, se sídlem v Calle San Lorenzo nº1 del 03801 Alcoy (Alicante), kde můžete společnost kontaktovat za účelem získání informací, zrušení, případně opravení údajů v databázi obsažených, a také stížnosti proti jakémukoli nakládání s nimi.

Proto je účelem této databáze:

* Zprostředkovat účast uživatelů v různých soutěžích, sázkových hrách a/nebo propagačních akcích, v nichž jste zaregistrováni.

* Provádět průzkum trhu pro statistické účely.

* Poskytovat vám informace a reklamu prostřednictvím zasílání obchodních sdělení e-mailem, poštou, telefonními hovory na pevné linky nebo mobilní telefony nebo prostřednictvím SMS či MMS zpráv týkající se firem, subjektů a/nebo produktů a služeb v těchto oblastech:

o Telekomunikace: Produkty a služby v oblasti telekomunikací a technologií.

o Finanční služby: Půjčky od finančních institucí, pojišťovny a sociální péče.

o Volný čas: Publikace, cestovní ruch, sport, sběratelství, fotografie, záliby, hračky, doprava, zahradnictví, hobby, loterie, loterijní kluby, komunikace a zábava.

o Spotřební zboží: Elektronika, počítače, textil, video a audio, módní doplňky, domácí potřeby, osobní péče (kosmetika, parfémy, léčiva, farmaceutické přípravky atd.), nábytek, jídlo a nápoje, kancelářské potřeby, móda a dekorace

o Automobily: Produkty a služby týkající se automobilů, motocyklů a nákladních vozidel.

o Vzdělávání

o Energie a voda: Produkty týkající se elektřiny, ropy, plynu a vody

o Nevládní organizace: Produkty a služby související s nevládními organizacemi.

Je zřejmé, že pokud zaškrtnete políčko pro přijetí podmínek této nabídky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti ADSALSA a kliknete na tlačítko „OK“ nacházející se ve formuláři s informacemi, s podmínkami vyjádříte souhlas. Z tohoto důvodu je předpokladem pro dokončení našeho registračního formuláře také váš souhlas s podmínkami a/nebo pravidly soutěže, loterijní hry nebo propagační akce, a stejně tak i souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, které se týkají zpracování údajů společností ADSALSA v souladu s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu.

Vzhledem k tomu, že účelem této databáze je realizace reklamních kampaní a průzkum trhu na základě předem vypracovaných komerčních profilů, získané údaje jsou přiměřené, vhodné a nejsou přehnané. Obecně platí, že zaznamenáváme IP adresy, datum a čas registrace uživatelů na různé propagační akce na dobrovolné bázi jako důkaz o původu registrace. IP adresa je číslo přidělené vašemu modemu nebo routeru vaším poskytovatelem internetových služeb. Tyto údaje jsou zaznamenány pro správu systému a ověření původu registrace.

S informacemi obsaženými v databázi vlastněné společností adSalsa bude nakládáno s maximální ochranou, zachováním důvěrnosti a bezpečnosti díky přijetí bezpečnostních opatření v souladu s planým zákonem. ADSALSA PUBLICIDAD NEUMOŽŇUJE registraci uživatelům mladším 18 let. Za tímto účelem byly podniknuty příslušné kroky v různých registračních formulářích. Společnost AdSalsa nenese odpovědnost za následky, ke kterým by mohlo dojít v důsledku registrace nezletilé osoby v naší databázi na základě falešných údajů o datu narození v různých registračních formulářích.

2. Právo na přístup, opravu, zrušení a odpor

Uživatel, který se již registroval v databázi ADSALSA MEMBERS může kdykoli využít svého práva na přístup, opravu, rušení a odpor proti nakládání s osobními údaji na přímé a bezplatné e-mailové adrese: usuario@adSalsa.com.

3. Povinná pole formuláře a důsledky

Všechna pole formuláře označená hvězdičkou (*) jsou pro proces sběru dat povinná. Pokud uživatel některou z těchto oblastí nevyplní, proces registrace neproběhne a nedojde k uložení žádných dat. Společnost ADSALSA si vyhrazuje právo zrušit a vymazat registraci osobních údajů, pokud se domnívá, že uživatelem zadané údaje nejsou pravdivé.

4. Dodržování bezpečnostních opatření

Osobní údaje našich uživatelů jsou uloženy v databázi ve vlastnictví společnosti ADSALSA PUBLICIDAD, která řádně zavedla bezpečnostní opatření v souladu se zákonem.

4. ELEKTRONICKÁ SDĚLENÍ

Zpracování osobních údajů a odeslání elektronických sdělení v souladu s pravidly stanovenými v zákoně 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně osobních údajů (B.O.E. 14/12/1999), vyhláška 1720/2007 ze dne 21. prosince, kterou se stanovují prováděcí podmínky zákona o ochraně osobních údajů a zákona 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodování (B.O.E. 12/07/2002).