Logo adSalsa

Przyszłość telemarketingu należeć będzie do chipów i robotów. W Stanach Zjednoczonych korzystanie z cyborgów podczas rozmów w call center jest już faktem. Potwierdza to artykuł opublikowany w Business Insider, The Atlantic.

Jak opisano w The Atlantic, co najmniej cztery amerykańskie call center korzystają z technologii “Voice conversion technology” (zwanej także “Agent-assisted automation technology”). Telemarketer zamiast dzwonić bezpośrednio do potencjalnego klienta, naciska na klawisz i włącza uprzednio zarejestrowany głos. Po drugiej stronie, odbiorca słyszy operatora z perfekcyjnym amerykańskim akcentem, głos wzbudzający zaufanie.

Oto dwa przykłady z Australii i Stanów Zjednoczonych:

 

Rola telemarketera ogranicza się do obsługiwania myszki. W zależności od odpowiedzi, jakiej udzieli rozmówca, operator wskazuje kursorem określone audio. Co więcej, by rozmowa wydawała się być bardziej spontaniczna i naturalna,  można wybrać także śmiech i inne dźwięki.

Pierwszym skutkiem wprowadzenia nowej technologii jest ułatwienie delokalizacji call center. Każda z osób pracujących w call center, niezależnie od pochodzenia i języka ojczystego może prowadzić rozmowę z perfekcyjnym brytyjskim bądź amerykańskim akcentem. Dzięki “Voice conversion technology” telemarketerzy nie muszą mówić biegle w danym jezyku. Niektóre z amerykańskich call center, łatwo się dostosowują i otworzyły już swoje biura na Filipinach.

Oczywiście nie zawsze połączenie przebiega doskonale. Świadczą o tym poniższe rozmowy:

 

 

Buisness Insider prezentuje jeszcze bardziej radykalne przewidywania w kwestii telemarketingu.Według Amerykanów, w ciągu najbliższych 20 lat, maszyny całkowicie zastąpią telemarketerów. Jakie branże i profesje są zagrożone przez robotyzację?

 

robots telemarketing chart

 

Nie jest to optymistyczna wiadomość dla operatorów call center. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że roboty nigdy nie zastąpią klientów…