Telemarketingová databáze

Pokud vaše společnost potřebuje vhodnou databázi, v adSalsa vám ji pomůže získat, odlišujeme se od konkurence tím, že máme schpnost vygenerovat vlastní databáze, abychom každé společnosti pomohli oslovit a pozitivně ovlivnit jejich potenciální zákazníky.

Base de Datos

Telemarketingová databáze

Získejte přístup k milionům plně ověřených a standardizovaných mobilních telefonů shromážděných podle aktuálních předpisů každé země a s výslovným souhlasem každého z uživatelů.

Chcete tento kanál poznat podrobněji? Kontaktujte nás.

Pracujemei přímo s konkrétní cílovou skupinou, tj. s předem vymezeným sektorem nebo cílovou skupinou, které chceme nabídnout konkrétní službu nebo produkt. 

Účelem je pozitivní dopad na prodej konkrétní společnosti nebo podniku a snaha o dosažení měřitelné nebo kvantifikovatelné reakce a dosažení cíle. 

Naše telemarketingové kampaně jsou zaměřeny na zákazníky, kteří jsou klasifikováni jako potenciální.

Telemarketingová databáze 1 Telemarketingová databáze

Funkce telemarketingu

Hledáte-li pro svou firmu vysoce hodnotnou marketingovou strategii, je to bez pochyby telemarketing. Prostřednictvím této metody pomáhá adSalsa vaší společnosti prodávat a propagovat vaše produkty nebo služby po telefonu.

Telemarketing zahrnuje různé funkce, z nichž každá má specifické vlastnosti a účely, které vám mohou být ve vaší společnosti velmi užitečné, pokud jsou v souladu s povahou vašeho podnikání a navíc s vašimi obchodními a prodejními cíli. 

Jednou z hlavních funkcí dobrého telemarketingu je získávání zákazníků a poskytování informací o produktech nebo službách.

Telemarketing je jednou z nejlepších metod propagace vašich výrobků a služeb a také komunikace propagačních akcí nebo speciálních nabídek vaší společnosti s potenciálními zákazníky. Pracovníci našeho call centra mají všechny potřebné nástroje k tomu, aby informace o nabízeném nebo prodávaném zboží sdělili takovým způsobem, který na potenciální zákazníky zapůsobí; nikdy neváháme a dosahujeme cílů, na kterých se společnost dohodla.

Existuje mnoho telemarketingových funkcí, které můžete využít ve svůj prospěch. adSalsa vám poskytujeme nejlepší nástroje a techniky pro online i offline kampaně, které najdou vašeho potenciálního zákazníka a zajistí, aby se k němu dostalo sdělení, které mu chcete předat. 

adSalsa vám poskytujeme nejlepší nástroje a techniky pro online i offline kampaně,

Výhody a nevýhody telemarketingu 

Pravděpodobně jste se nyní odhodlali zahájit telemarketingovou kampaň, abyste s námi zvýšili svůj prodej. Podělíme se s vámi o nejdůležitější výhody a nevýhody této formy marketingu. 

Vezměte v úvahu, že pokud máte bohaté zkušenosti s online i offline marketingovými kampaněmi, můžete se vyhnout jakýmkoli nepříjemnostem; maximalizujte výhody telemarketingu, abyste získali své potenciální zákazníky ideálním způsobem, prostřednictvím nejpokročilejších technik generování vedení, vytvořili, rozšířili, prodali, vylepšili svou databázi nebo se spolehli na kvalitní databázi s miliony kvalifikovaných uživatelů. To je to, co vám Adsalsa nabízí. 

 

Výhody, které adSalsa dokáže zlepšit

  • Díky telemarketingu můžeme dosáhnout přímého prodeje. Výhoda impulzivního prodeje je neuvěřitelná.
  • V porovnání s jinými marketingovými kampaněmi, které vyžadují pronájem hromadných sdělovacích prostředků, jsou s ní spojeny nízké náklady.
  • Stane se z něj velmi osobní a personalizovaná konverzace s potenciálními zákazníky.
  • Informace a odpovědi jsou získávány automaticky od potenciálních zákazníků.
  • Pokud je telefonický kontakt poskytován jako forma následné kontroly, působí na zákazníka lepším dojmem.
  • Oslovuje se velké množství potenciálních zákazníků.
  • Kampaně lze upravit a uskutečnit více nebo méně hovorů v závislosti na potřebách nebo časových možnostech firmy.

Nevýhody, které adSalsa dokáže zlepšit

  • Pro některé potenciální zákazníky to může být obtěžující a nepříjemné. V adSalse víme, že nejdůležitější je názor zákazníka, a proto ho necháváme, aby nám pomohl pochopit, co v danou chvíli potřebuje, najít správná slova a vědět, jak službu nebo produkt nabídnout co nejlépe.
  • Je nutná kontrola týmu a také telefonických operátorů, aby bylo zajištěno, že v marketingové kampani se dodržují osvědčené postupy.
  • Máme kvalifikovaný personál, který pracuje nejlepším způsobem, aby dosáhl nejlepších výsledků.

K dosažení výsledků je zapotřebí správně segmentovaná databáze. V adSalse nám na tom záleží, protože naše databáze jsou správně segmentovány a odpovídají potřebám každého klienta.

Databáze telemarketingu

Na čem závisí úspěch telemarketingové kampaně? Tajemství této marketingové techniky spočívá v databázi, která se používá k vytvoření a rozvoji celé strategie. 

Databáze je kvalitní, pokud obsahuje co nejvíce relevantních informací o potenciálních zákaznících a navíc pokud je možné ji segmentovat podle specifických proměnných, jako je věk, pohlaví apod. Cílem je, aby údaje umožnily stanovit marketingovou strategii. Cílem je, aby vám tyto údaje umožnily navázat personalizovanou komunikaci s potenciálními zákazníky. 

Nejlepší databáze jsou ty, které podporují prodejní proces, usnadňují organizaci informací a optimalizují dobu realizace kampaně. S vhodnou segmentací databáze je možné určit cílovou skupinu, na kterou je vaše společnost zaměřena, a vytvořit úspěšnou, rychlou a ziskovou marketingovou kampaň.  To je závazek společnosti adSalsa, poskytne vám segmentovanou databázi orientovanou na konkrétní potřeby vašeho podnikání. 

Telemarketing je jednou z nejefektivnějších technik přímého marketingu díky svým nízkým nákladům, účinnosti a především proto, že pokrývá různé prodejní, poradenské, komunikační a kontaktní funkce společnosti vůči zákazníkům. 

S dobrou telemarketingovou kampaní dosáhnete exponenciálního nárůstu prodeje a také skutečně efektivního informování a interakce s potenciálními zákazníky. Budete mít okamžité výsledky, které lze vyhodnocovat a zlepšovat, zvýšíte svou produktivitu a také loajalitu svých zákazníků. Pro úspěch telemarketingové kampaně je nezbytné mít dobrou databázi s úplnými a spolehlivými informacemi. V adSalse se postaráme o správnou segmentaci vaší databáze, abyste mohli efektivně oslovit své potenciální zákazníky. 

Kromě toho máme vlastní, vždy aktualizovanou a segmentovanou databázi, která zahrnuje více než 30 milionů uživatelů získaných na základě důkladné behaviorální studie; to zvyšuje míru odezvy i návratnost investic. Neváhejte nás kontaktovat a dosáhněte všech svých obchodních cílů pomocí telemarketingu. Zaručujeme individuální, úspěšné a ziskové kampaně. 

Typy telemarketingu

adSalsa si zakládá na dobrém zákaznickém servisu za všech okolností. Proto naši operátoři call centra jednají objektivně a upřímně, používají vřelý tón hlasu, žádné vulgarismy a výbornou dikci. I když je důležité být vytrvalý, je důležité mít na paměti, že čas zájemce je omezený a cenný. 

 

Jednou z klíčových vlastností a technik našeho telemarketingového týmu je vysoká frustrační tolerance. V mnoha hovorech se setkáváme s negativními reakcemi zákazníků, v takových případech zůstáváme klidní a soustředění, abychom hovor zdvořile ukončili a přešli k dalšímu telefonnímu záznamu. 

Příchozí nebo reaktivní:

když je to váš zákazník, kdo s vámi přímo komunikuje prostřednictvím telefonického hovoru, aby získal informace o vašich produktech nebo službách. 

Proaktivní neboli outbound:

v tomto případě jste to vy jako společnost, kdo kontaktuje konkrétního zákazníka nebo potenciálního zákazníka prostřednictvím některého z vašich telefonních operátorů. O tuto část se stará adSalsa.

Automatizovaný:

pokud se jedná o stroj, který se stará o vytvoření a předání určitého sdělení.

Osobní kontakt:

nabízíme v adSalse,  disponujeme specializovanými pracovníky, kteří provádějí kontaktní hovory.

Interní a externí:

První z nich nastává, když je oblast telemarketingu začleněna do organizace společnosti; zatímco externí kontakt je to, s čím v adSalse pracujeme, pokud nevíte, kde začít, a chcete získat optimální výsledky od odborníků s rozsáhlými zkušenostmi v tomto odvětví.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap