Cookies politika

Co jsou cookies?
Cookie je datový soubor, který se stáhne do vašeho počítače, když otevřete určité webové stránky. Cookies umožňují, aby webové stránky mimo jiné ukládaly a obnovovaly informace o tom, co určitý uživatel nebo jeho zařízení obvykle vyhledává, a v závislosti na informacích, jež obsahují, a na způsobu používání zařízení mohou být využity k identifikaci uživatele.

Používáme následující druhy cookies:

1. Vlastní cookies: Zasílají se na koncové zařízení uživatele ze zařízení nebo domény, spravovaných vlastním editorem. Z tohoto zařízení nebo domény je poskytována služba, vyžádaná uživatelem.
2. Cookies třetích stran: Zasílají se na koncové zařízení uživatele ze zařízení nebo domény, jež nejsou spravovány vlastním editorem, ale jinou entitou, která zpracovává data, získaná prostřednictvím cookies.
3. Relační cookies: Jedná se o cookies, jejichž účelem je získávání a ukládání dat, zatímco je uživatel přihlášen na určité webové stránce. Trvalé cookies: U tohoto typu cookies zůstávají data uložena v zařízení a jsou dostupná a využitelná během období, stanoveného stranou, zodpovědnou za cookies. Toto období může trvat od několika minut po několik let.
4. Technické cookies: Umožňují, aby uživatel používal webovou stránku, platformu nebo aplikaci a využíval různé možnosti nebo služby, jež nabízejí, například kontrolu návštěvnosti a sdílení dat, identifikaci přihlášení, přístup na stránky s omezeným přístupem, připomenutí obsahu určité objednávky, uskutečnění nákupu na základě objednávky, zaslání žádosti o přihlášení nebo účast na nějaké akci, využití prvků zabezpečení během přihlášení, ukládání obsahu pro šíření videa nebo zvuku a sdílení obsahu prostřednictvím sociálních sítí.
5. Personalizované cookies: Umožňují uživateli přístup k službě s určitými vlastnostmi obecného charakteru, nastavených na základě sady kritérií v zařízení uživatele, například podle jazyka, typu prohlížeče, prostřednictvím kterého se uživatel dostává k dané službě, nastavení regionu, ze kterého se přihlašuje k službě, atd.
6. Analytické cookies: Umožňují straně, která za ně zodpovídá, sledování a analýzu chování uživatelů webových stránek, na které jsou vázány. Informace, shromážděné prostřednictvím tohoto typu cookies, se využívají v rámci měření aktivity na webových stránkách, platformách nebo aplikacích a při zpracování přehledů vyhledávání uživatelů těchto stránek, aplikací a platforem. Cílem je zkvalitnění analýz údajů o užívání dané služby.
7. Reklamní cookies: Umožňují co nejefektivnější správu reklamních prostorů, které editor umístil na webovou stránku, aplikaci nebo platformu, prostřednictvím kterých je poskytována určitá služba, vyžádaná na základě kritérií, jakými jsou zveřejněný obsah nebo frekvence zobrazování reklam.
8. Reklamní cookies, sledující chování: Umožňují co nejefektivnější správu reklamních prostorů, které editor umístil na webovou stránku, aplikaci nebo platformu, prostřednictvím kterých je poskytována určitá služba. Tyto cookies ukládají informace o chování uživatelů, získané prostřednictvím průběžného sledování zvyků při vyhledávání, což umožňuje vytvoření konkrétního profilu a zveřejňování reklamy, která je v souladu s tímto profilem.

Tyto webové stránky využívají konkrétně následující typy cookies:

VLASTNÍ COOKIES
Domény pod
kterými cookies
figuruje
Název Účel Více informací
adsalsa.com disclaimer Tato cookies se
zobrazí v případě, že
přijmete podmínky
cookies
COOKIES TŘETÍCH SUBJEKTŮ
Domény pod
kterými cookies
figuruje
Název Účel Majitel
cookie
Více informací
Google.com _ga

_gat_UA-46987580-1

_gid

Cookies, které se používají k
měření interakce uživatele na
webových stránkách
Google https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types

V kterémkoli okamžiku můžete povolit, blokovat nebo vymazat cookies, instalované ve vašem počítači prostřednictvím nastavení možností prohlížeče, který používáte:

Google Chrome: Správa cookies a údajů o prohlížení.
Firefox: Povolení a zakázání cookies, které webové stránky využívají při sledování vašich preferencí.
Internet Explorer: Blokování nebo povolení cookies.
Safar: Vyhledávání na internetu. Oddíl Ochrana osobních dat (na konci stránky).