​Polityka prywatności

Aby spełnić wymagania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD), informujemy, że w każdym udostępnianym przez nas formularzu rejestracyjnym, będziemy z góry i należycie informować o:

• danych identyfikacyjnych i kontaktowych strony odpowiedzialnej za przetwarzanie,
• danych kontaktowych inspektora ochrony danych, w stosownych przypadkach,
• celach przetwarzania, do którego są przeznaczone dane osobowe oraz o podstawie prawnej przetwarzania,
• odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, w stosownych przypadkach,
• oraz o wszelkich, istotnych w danym momencie, innych informacjach dotyczących ochrony danych osobowych.