Sekretesspolicy

För att uppfylla kraven i Allmänna Datasäkerhetsföreskrifterna (RGPD), uppmärksammar vi dig på att du i varje registreringsblankett som görs tillgänglig för dig kommer att informeras i förväg och vederbörligen om:

• identiteten och kontaktuppgifterna för den person som ansvarar för bearbetningen,
• kontaktuppgifter för dataskyddsombud, om så är lämpligt,
• syftet med hanteringen av personuppgifterna och den rättsliga grunden för hanteringen,
• mottagarna eller i förekommande fall, grupper av mottagare av personuppgifter,
• och hur mycket annan information om skydd av personuppgifter vi anser lämpliga vid varje ögonblick.