Ochrana soukromí

Abychom vyhověli požadavkům Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), oznamujeme vám, že v rámci každého registračního formuláře, určeného pro vaše potřeby, budete předem a náležitě informováni o:

• identitě a kontaktních údajích osoby, zodpovědné za zpracování,
• kontaktních údajích osoby, zplnomocněné ochranou osobních údajů,
• účelech zpracování osobních údajů a právních zásadách zpracování,
• adresátech nebo druzích adresátů vašich osobních údajů,
• a jiných informacích ohledně ochrany osobních údajů, které v kterémkoli okamžiku vyhodnotíme jako náležité.